Mnożenie i dzielenie pierwiastków

Mnożenie i dzielenie pierwiastków

Z całą pewnością działania na pierwiastkach nie należą do ulubionych zadań uczniów, zaś powszechna niechęć wynika z braku zrozumienia zagadnienia. Z pewnością dla niektórych osób, samo zrozumienie pojęcia pierwiastkowania jest nie lada wyczynem i wiąże się z koniecznością poświęcenia czasu na jego opanowanie i przyswojenie. Jesteśmy jednak pewni, że nauczenie się odpowiednich wzorów nie jest rzeczą niemożliwą, a ich znajomość powinna pozwolić na mnożenie i dzielenie pierwiastków szybko i poprawnie. W niniejszym artykule po krótce przedstawimy, w jaki sposób wykonuje się wskazane powyżej działania na pierwiastkach, posiłkując się przykładami.

Czym jest pierwiastek?

Na samym początku wręcz niezbędnym jest przypomnienie, że generalnie pierwiastkowanie jest odwrotnością potęgowania. Powszechnie wiadomym jest, że 32 rozpisać można jako 3 x 3, co daje wynik 9 – trzy do potęgi drugiej równa się 9. Przyjmując, że pierwiastkowanie jest odwrotnością powyższego działania, obliczając ile wynosi √9 trzeba zastanowić się, która liczba podniesiona do kwadratu daje wynik 9. Oczywistym jest, że tą cyfrą jest 3, co zresztą obrazuje wcześniejszy przykład. Poza pierwiastkami kwadratowymi (do potęgi drugiej), występują również sześcienne (do potęgi trzeciej). Można również obliczać pierwiastki do potęgi 4, 5 i tak praktycznie w nieskończoność.

Mnożenie pierwiastków

Po krótkim przypomnieniu, czym w ogóle są pierwiastki, z całą pewnością możemy przedstawić wzory na ich mnożenie oraz dzielenie. Zgodnie z kolejnością wykonywania działań matematycznych, rozpoczniemy od mnożenia.

Na początek łatwy przykład:

√2 x √2

mnożymy po prostu obie liczby znajdujące się pod pierwiastkami, co daje wynik 4, czyli odpowiedzią jest √4, który oczywiście wynosi 2.

Poprawny zapis wygląda następująco:

√(2 ) x √2= √2×2= √4=2

Inny przykładem jest

(√6)^2= √6 x √6= √36=6

Powyższe generalnie uznać można za naprawdę proste, dlatego też następny będzie cięższy:

2 √5 x 3√5=3 x 2 x √5 x √5=6 x 5=30

żeby rozwiązać to zadanie, trzeba obliczyć pierwiastek z 25.

Na wspomnianych pierwiastkach sześciennych również można wykonywać mnożenie:

∛8 x ∛27=2 x 3=6

Jak widać mnożenie pierwiastków nie jest więc zatrważająco skomplikowane.

Dzielenie pierwiastków

W następnej kolejności trzeba oczywiście przejść do dzielenia, które również po przećwiczeniu okazuje się być proste oraz przyjemne. Na wstępie zaczniemy od łatwego zadania: 2√4 ∶ √2. Żeby re rozwiązać, trzeba zastosować wzór: (√a)/(√b)= √(a/b). W związku z tym, powyższe równanie należy rozpisać: 2 x √(4/2)=2 x √(2/1)=2 x √2=2√2. W przypadku, gdy dzielnik nie jest pierwiastkiem (czyli 2√4 ∶ 2), rozwiązanie jest takie: : (2 x √4)/2=2 x 2∶2=4∶2=2.

Podsumowanie

Powyższe przykłady mnożenia i dzielenia dowodzą w stu procentach, że działania te nie są szczególnie trudne – do zapamiętania są praktycznie wyłącznie dwa wzory dotyczące obliczania ilorazów. Co najważniejsze w matematyce, ważne jest żeby rozwiązywać jak najwięcej przykładów i osiągnąć perfekcję. Jednocześnie warto wspomnieć, że w przypadku niespodziewanej kartkówki lub sprawdzianu z pierwiastków, przy braku ich dokładnego opanowania, zawsze można skorzystać z serwisu Buki.org, na którym szybko i łatwo można znaleźć dobrego korepetytora udzielającego lekcji online lub stacjonarnie. Niemniej mamy ogromną nadzieję, że już nigdy nie zostanie postawione pytanie: jak mnożyć pierwiastki i je dzielić.

Editor

Leave a Reply